És ebbe mind beférünk. Tanítja a Tág Világ Iskola, amely most indul önálló útjára, sok szülő és gyerek örömére. Egyre több szülői csoport lép, és alakít magának, gyermekeiknek megfelelő, a saját elvárásaik szerinti iskolát.

Nem feltétlenül az aktuális politikai viszonyok és trendek miatt. Valamennyi kapcsolat bizonyára van a jelenlegi, ellehetetlenülő közoktatási viszonyok, és a megszaporodott iskolaalapítások között, például, hogy mára egyre kevesebb teret és lehetőséget kapunk a másképp gondolkodásra. Azonban ebben nem csak az állami, hanem nagyon sok alapítványi, magán iskola is élen jár. Nem szeretjük, ha a saját jól bejáratott köreikben másképp gondolkodók, kirívó esetek, vagy nehézségek adódnak. Ez probléma. És a problémákat kezelni kell. Ki kell szűrni, meg kall javítani, újra kell szerelni. Fejlesztjük és tökéletesítjük a gyerekeinket, ahelyett, hogy elfogadnánk őket olyannak, amilyennek születtek. És azáltal, hogy elfogadjuk őket, ők maguk is az elfogadást és a világ sokszínűségét tanulnák meg és sajátítanák el. Így aztán keressük a helyünket, keressük a gyerekeink helyét.

A szeptemberben induló Tág Világ Általános Iskola családi délelőttjére várnak minden érdeklődő szülőt, akinek gyermeke első, második vagy ötödik osztályba készül, és olyan iskolát keres, ahol a gyerekeknek élmény és öröm a tanulás.  A Tág Világ családi délelőttön alkalom nyílik megismerkedni az iskola szemléletével, a leendő pedagógusokkal, beszélgetni arról, milyen az élet a Tág Világban, hogyan és miről tanulunk. Lehet majd kérdezni a Tág Világos szülőktől és gyerekektől, miközben  játékos feladatokon keresztül a leendő elsősök, másodikosok és ötödikesek is kipróbálhatják, mekkora kaland a tanulás, milyen szuper a közösség, és milyen ügyesek ők maguk!
Szabad időpontok: március 19. szombat 10:00-12.00
március 26. szombat 10:00-12.00

Mert a világ valóban tág. Helye van mindenkinek, és mindenféle ember együttélésének. Ez vonatkozik a magatartási problémákra, a tanulási nehézségekre, a közösségi tevékenységekre is. Lehet, hogy hamarabb vagy zökkenőmentesebben ír, olvas, számol a gyerek ha fejlesztjük mielőbb, de a másik oldalon sérülhet a személyisége, elvesztheti a saját élete feletti kompetens érzését. Mert állandóan felmérik, fejlesztik, értékelik, és ha hibás részletet találnak benne, akkor megpróbálják kijavítani azt.

 iskolakeresés új iskola alternatív iskola

Sok olyan iskola kellene, ami megbízik a gyerekekben, hogy az eltérő képességek és személyiségek ugyan külön ütemben és módon fejlődnek, de mindenki értékes függetlenül a teljesítménytől és az eredményektől. Mert mindenkiben van valami jó, különleges és egyedülálló. Még a “hülyegyerekben” is.

A Tág Világ Iskolában úgy gondolják, nincsen rossz vagy tehetségtelen gyerek. Csak megfelelő út, pedagógiai módszer és tanári elhivatottság kell hozzá, hogy minden gyerek kifejezhesse önmagát, kamatoztathassa a benne rejlő talentumot.

Az értékelés szöveges, és a legfontosabb, hogy a gyermek önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. Minden embernek, de a kisgyerekeknek különösképpen fontos az egyéni visszajelzés az Ő és a tanító személyes kapcsolata. A szöveges értékeléskor ez a kapocs erősödik, ahogy megérzik a gyerekek, hogy egyéni figyelmet és visszajelzést kapnak magukról. Ez inspirálóan hat mindenkire!

Tág Világos szülők írták:
A Tág Világ programban eltöltött 4 év számunkra bebizonyította, hogy a tanulás lehet egy igazi kaland, amely a tudás, a felfedezés és a kreativitás világába vezet. Mi már tudjuk, hogy az „alternatív” iskola nem azt jelenti, hogy nincsen fegyelem és nem kell komolyan venni a tanulást, hanem azt, hogy olyan módszerekkel dolgoznak a pedagógusok, amely mellett jobban kibontakozhatnak a gyerekek képességei, szabadon engedhetik kreativitásukat, miközben nemcsak elsajátítják a kötelező tananyagot, hanem megtanulnak együttműködni, csapatban dolgozni, felelősséget vállalni.

Maga a Tág Világ Általános Iskola egy új iskola, a program azonban több éves múltra tekinthet vissza. Az iskola szakmai igazgatója, Mózes Dóra a Tág Világ programot néhány kollégájával közösen 5 évvel ezelőtt indította el egy III. kerületi önkormányzati iskolán belül. Azóta sajnos kiderült, hogy a KLIKK és az önkormányzati iskola szabta keretek között a program nem tud tartósan működni. Ezért a programban részt vevő, 2015/2016‐ban 4. osztályos gyerekek szülei úgy döntöttek, hogy Dórával összefogva létrehoznak egy olyan iskolát, ahol a gyerekek ebben a szellemiségben folytathatják a tanulást.

 iskolakeresés új iskola alternatív iskola

Sok kritika és ellenérzés kíséri a magániskolákat. Az viszont biztos, hogy a hagyományos iskolák NEM készítenek fel a gimnáziumi felvételire. Miközben ugyanis az állami iskolákban egyre kötöttebb a tananyag és egyre kevesebb a kreativitás és egyre kevesebb idő jut az alapkészségek és kompetenciák fejlesztésére, addig a gimnáziumi felvételi kompetencia alapú és kreatív gondolkodást követel. A Tág Világban a kompetencia alapú oktatáson van a hangsúly.

Látni kell azt is, hogy egyre nehezebb bekerülni a 8 és a 6 osztályos gimnáziumokba, a kötelező tananyag és a felvételi vizsga egyre jobban elszakad egymástól, így a legjobb gimnáziumokba való bejutás mindenképpen rengeteg többlet munkát követel mind a gyerekektől, mind a szüleiktől, járjanak bármilyen általános iskolába.

Így aztán ott a kérdés, ami fejtörést okoz a szülőnek, melyik útra lépjen, mit várjon a gyerekétől? Ez persze a családok és szülők beállítottságán múlik, de vélhetően egy nyitott és kreatív út jobban szolgálja a gyerekek hosszú távú boldogulását, boldogságát. 

További Információk a Tág Világ Iskola honlapján.

Képek: Pinterest